Over de widget Prijzen

in Widget: prijzen

In de widget prijzen vindt u de meest actuele marktprijzen van de producten die u wilt volgen. Achter de actuele prijs wordt met een kleur en icoon de prijsverandering ten opzichte van de week ervoor weergegeven.

Wanneer u doorklikt op een prijs vindt u meer informatie zoals de prijsontwikkeling vanaf 2013 en de prijsontwikkeling per marktplaats.

Marktprijzen